Hoe geneste tabel maken?

1
Ik heb een data grid met alle projecten en wilde in een van de kolommen voor ieder project een lijstje opnemen van de medewerkers dia al op dat project zijn ingedeeld. Dat ging niet, want je kunt alleen enkelvoudige attributen selecteren bij een kolom van een data grid. Toen heb ik in plaats daarvan een template grid geprobeerd van alle projecten en een rij toegevoegd waarin ik een data grid van alle ingedeelde medewerkers wilde zetten. Dat resulteerde in een error onderin het scherm dat een data brid niet in een template grid mag. Kortom: hoe realiseer ik op het scherm een geneste tabel? Het is essentieel dat op het betreffende scherm het overzicht zichtbaar blijft, dus het is geen optie om bij een project steeds te moeten doorklikken naar de ingedeelde medewerkers.
asked
3 answers
1

If you want show records of a datagrid, you can place a dataview below your datagrid and set the listen to datagrid property of this dataview on your datagrid. See this documentation page.

So it's possible to show all attributes of a single record in your dataview. Of course you place a new datagrid in your dataview to show another objects related to your dataview object.

answered
1

It's also possible to change your association. If you model a referenceset from project to employee, you can show the complete set in a column of the grid. Names (of what ever attribute you select) will be shown semicolon seperated.

answered
1

There are multiple ways to achieve this and i believe that you can find all of them in the appstore.

The first would be to use the treeview widget. Allthough it will require 1 click on your project it will retain the info of your other projects allowing you to see multiple projects and their employee's in 1 screen.

The second would be the dataview list that shows a dataview of your project.

A third one would be to use the formloader widget inside a template grid.

answered