How to import a WSDL that needs a Machine (name) and port number

0
How can I import a wsdl that requires a machine name and port number. I try to import a WSDL but got this error: System.InvalidOperationException: Het document op URL file:///C:/Users/tswart/Documents/Klanten/CED/Flexis Brand/Lab/LabService.wsdl is niet herkend als een bekend documenttype. Aan de hand van de foutberichten voor de verschillende bekende typen kan het probleem wellicht worden opgelost: - Rapport van DISCO-document is Discovery-document op de URL file:///C:/Users/tswart/Documents/Klanten/CED/Flexis Brand/Lab/LabService.wsdl kan niet worden gevonden.. - De documentindeling wordt niet herkend. - Rapport van WSDL-document is Ongeldige URI: er werd een poort verwacht aangezien een dubbele punt (:) aanwezig is. De poort kan echter niet worden geparseerd.. - Rapport van XML-schema is Het hoofdelement van een W3C XML-schema moet <schema> zijn en de naamruimte moet http://www.w3.org/2001/XMLSchema zijn.. at System.Web.Services.Discovery.DiscoveryClientProtocol.DiscoverAny(String url) at Mendix.Modeler.WebServices.WsdlDescription.ResolveImports(Uri url) in c:\cygwin\home\autobuild\build\Mendix-4\modeler\Modeler\WebServices\Call\WsdlDescription.cs:line 221
asked
1 answers
0

It would appear your wsdl is invalid since it mentions it found a : character but not an actual port after it. I suggest validating your wsdl with one of the many tools on the internet.

answered