Mendix 4.7.2 naar 5.0.0 conversie geeft System.LicenseInformation error na login.

0
Mendix 4.7.2 project geconverteerd naar 5.0.0. Na inloggen krijg ik onderstaande foutmelding. Wie heeft een oplossing? -------------------------------- Message: An error has occurred while handling the request. [User 'r' with session id '45a85031-ec45-4dd2-8049-41a419373ff1' and roles 'Beslisser, Administrator, Beheerder, Vergunningverlener, Tester'] -------------------------------- com.mendix.core.CoreRuntimeException: 'System.LicenseInformation' is not a valid entity at com.mendix.core.objectmanagement.SchemeManagerImpl.getMetaObject(SourceFile:1572) at com.mendix.core.component.InternalCore.getMetaObject(SourceFile:2012) at com.mendix.oC.c(SourceFile:34) at com.mendix.oC.b(SourceFile:19) at com.mendix.oC.a(SourceFile:13) at com.mendix.jL.a(SourceFile:112) at com.mendix.jG.a(SourceFile:39) at com.mendix.pC.a(SourceFile:296) at com.mendix.pC$a.apply$mcI$sp(SourceFile:195) at com.mendix.pC$i.a(SourceFile:211) at com.mendix.pC$i.execute(SourceFile:208) at com.mendix.core.session.Worker$$anonfun$receive$3.applyOrElse(SourceFile:132) at akka.actor.ActorCell.receiveMessage(ActorCell.scala:498) at akka.actor.ActorCell.invoke(ActorCell.scala:456) at akka.dispatch.Mailbox.processMailbox(Mailbox.scala:237) at akka.dispatch.Mailbox.run(Mailbox.scala:219) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
asked
1 answers
0

Gevonden! De widget 'Environment badges' was de boosdoener. Als deze van de pagina verwijderd wordt is het probleem verholpen.

answered